Højtoften 4, 8800 Viborg 21 22 79 64

Industri

Professionel rensning af industrianlægtanke, bassiner og rør

  • Biogasanlæg
  • Slamanlæg
  • Renseanlæg
  • Procesanlæg

Installationerne i samfundet bliver til stadighed mere komplicerede. Der stilles øgede krav til anlæggenes konstruktion - men også til vedligeholdelse, fornyelse og reparationer. Både landbruget, industrien og det offentlige betjener sig af højteknologiske anlæg til f.eks. udvinding af biogas

På fællesanlæg eller på de enkelte landbrug trækkes biogas ud af husdyrgødningen. Kommunerne får biogas fra slam. som rensningen af spildevand efterlader. Tilsvarende udnytter mange industrivirksomheder deres affald. Andre er tvunget til at rense deres spildevand, før det lades bort

Der er både et energimæssigt og et miljømæssigt sigte med de mange initiativer. De opfylder nogle af ønskerne og kravene i planer som affald 21, Vandmiljøplan II og Energi 21.

Renseanlæg, biogasanlæg og industrielle procesanlæg i det hele taget består typisk af  store tanker, lagre, mekaniske sammenbrud og fejl kan sættes den ønskede proces i stå. I renseanlæg sætter giftige stoffer eller for høj surhed processen i stå.

I disse og tilsvarende situationer skal der gøres rent. Nogle anlæg skal rengøres mekanisk - også i krogene og i dybderne, hvor det er svært eller farlig at komme til. Andre dele skal renses kemisk - og atter andre skal desinficeres

Vore fagfolk kan det håndværk. Og vi har det rigtige udstyr til at løse opgaven.

 

Rensningsanlæg

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok